Wojewoda Dolnośląski - rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.0911-18/26/04 z dnia 14 grudnia 2004r. stwierdził nieważność paragrafu 10 ust.3 uchwały w sprawie programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi w roku 2005. 

Skutkiem stwierdzenia nieważności paragrafu 10 ust.3 uchwały jest jej wejście w życie z dniem podjęcia.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała doc 137.50 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14, luty 2018 09:40 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 14, luty 2018 09:40 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14, luty 2018 09:41 Super User