Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
uchwała budżetowa pdf 504.52 KB Super User
załącznik nr 1 - kwoty planowanych dochodów budżetu gminy pdf 264.48 KB Super User
załącznik nr 2 - planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy pdf 153.97 KB Super User
załącznik nr 3 - zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 r. pdf 111.08 KB Super User
załącznik nr 4 - planowana kwota przychodów pdf 77.83 KB Super User
załącznik nr 4a - planowana kwota rozchodów pdf 76.95 KB Super User
załącznik nr 5 - zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy pdf 25.87 KB Super User
załącznik nr 6 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych pdf 24.28 KB Super User
załącznik nr 7 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pdf 31.05 KB Super User
załącznik nr 8 - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi pdf 102.37 KB Super User
załącznik nr 8A - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi pdf 108.94 KB Super User
załącznik nr 9 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pdf 30.87 KB Super User
załącznik nr 10 - plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i g pdf 23.99 KB Super User
załącznik nr 11 - plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkohol pdf 25.17 KB Super User
załącznik nr 12 - plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012 pdf 41.75 KB Super User
załącznik nr 13 - zestawienie planu dochodów i wydatków na zadania reralizowane w drodze porozumień między jst pdf 25.15 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 27, grudzień 2017 09:33 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 27, grudzień 2017 09:33 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:35 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:36 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:38 Super User