Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
projekt uchwały pdf 154.15 KB Super User
załącznik nr 1 - kwoty planowanych dochodów budżetu gminy pdf 362.02 KB Super User
załącznik nr 2 - planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy pdf 812.51 KB Super User
załącznik nr 3 - zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012 r. pdf 243.38 KB Super User
załącznik nr 4 - planowana kwota rozchodów pdf 24.29 KB Super User
załącznik nr 5 - zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy pdf 58.24 KB Super User
załącznik nr 6 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych pdf 69.10 KB Super User
załącznik nr 7 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pdf 81.61 KB Super User
załącznik nr 8 - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi pdf 369.33 KB Super User
załącznik nr 8A - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi pdf 366.58 KB Super User
załącznik nr 9 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pdf 30.57 KB Super User
załącznik nr 10 - plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i g pdf 25.30 KB Super User
załącznik nr 11 - plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkohol pdf 53.40 KB Super User
załącznik nr 12 - plan wydatków na zadania realizowane w ramach fundusuz sołeckiego na rok 2012 pdf 222.89 KB Super User
załącznik nr 13 - zestawienie planu dochodów i wydatków na zadania reralizowane w drodze porozumień między jst pdf 22.27 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 27, grudzień 2017 09:39 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 27, grudzień 2017 09:39 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:41 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:42 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:43 Super User