Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
uchwała budżetowa pdf 76.37 KB Super User
załącznik nr 1 - realizacja dochodów budżetowych pdf 251.22 KB Super User
załącznik nr 2 - realizacja wydatków budżetowych pdf 891.36 KB Super User
załącznik nr 3 - zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 r. pdf 114.60 KB Super User
załącznik nr 4 - plan przychodów i rozchodów pdf 20.51 KB Super User
załącznik nr 5 - zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy pdf 24.84 KB Super User
załącznik nr 6 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych pdf 23.27 KB Super User
załącznik nr 7 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pdf 30.37 KB Super User
załącznik nr 8 - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi pdf 101.07 KB Super User
załącznik nr 8A - plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi pdf 107.17 KB Super User
załącznik nr 9 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pdf 31.61 KB Super User
załącznik nr 10 - plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i g pdf 22.96 KB Super User
załącznik nr 11 - plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkohol pdf 25.39 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 27, grudzień 2017 09:43 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 27, grudzień 2017 09:44 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:47 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, grudzień 2017 09:50 Super User