WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na zbycie nieruchomości gruntowej, zabudowanej schronem, położonej w granicach działki numer 65/3 o powierzchni 0,0787ha w miejscowości Legnickie Pole. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr XXII/114/2005 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2005r. Nr 104, poz. 2253, dla działki numer 65/3 przypisano funkcję terenu projektowanej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej ( na rysunku mpzp oznaczenie funkcji symbolem 90RM,MN).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie pdf 56.46 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, wrzesień 2018 11:38 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 17, wrzesień 2018 05:21 Adrianna Laurowska-Marć