Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Legnickie Pole informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za pierwsze półrocze 2019 r. 27-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole ws. udzielenia absolutorium Wójtowi za 2018 r. 14-05-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za 2018 rok 29-04-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27.02.2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 08-03-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27.02.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole 08-03-2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
opinia z 10.12.2018 o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2019 rok 18-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia 10.12.2018 o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 18-12-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia z 25.04.2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za 2017 rok 11-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
opinia z02 marca 2018r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Legnickie Pole 06-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
opinia z 02 marca 2018r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole p 06-03-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole