Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legnickie Pole przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole projekcie uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na 2018 rok 21-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Legnickie Pole informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 11-10-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole za 2016 rok 22-05-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO z 28.04.2017r. w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 22-05-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO z 02.03.2017 o prawidłoowści planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 10-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO z 02.03.2017r. o możliowści sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole 10-03-2017 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legnickie Pole przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok 21-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO o możliwości sfinasowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. 21-12-2016 Udostępniony przez: Administrator