Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole projekcie uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na 2017 r. 21-12-2016 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO z 29 września 2016r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Legnickie Pole informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za I półrocze 2016 roku 29-11-2016 Udostępniony przez: Administrator
Opinia RIO z 13 kwietnia 2016 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Legnickie Pole sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za 2015 rok 29-11-2016 Udostępniony przez: Administrator
Opinia Składu Orzekającego RIO z 05.02.16 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 11-02-2016 Udostępniony przez: Administrator
Opinia Składu Orzekającego RIO z 05.02.16 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 11-02-2016 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. 16-12-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 16-12-2015 Udostępniony przez: Administrator
Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 16-12-2015 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 02.02.2015 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 09-02-2015 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 02.02.2015 r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy 09-02-2015 Udostępniony przez: Administrator