Finanse Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Tytuł Opublikowano Autor
Opinia z 05.12.2014 r. o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2015-2027, przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok 10-12-2014 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 05.12.2014 r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Legnickie Pole przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 10-12-2014 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 05.12.2014 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na 2015 rok 10-12-2014 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 03.03.2014 r. o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Legnickie Pole 10-03-2014 Udostępniony przez: Administrator
Opinia z 28.01.2014 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Legnickie Pole 31-01-2014 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027 13-12-2013 Udostępniony przez: Administrator
W sprawie opinii o projekcie budżetu gminy na 2014 rok 13-12-2013 Udostępniony przez: Administrator
Opinia w sprawie przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. 27-11-2013 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za 2012 r. 05-09-2013 Udostępniony przez: Administrator
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Legnickie Pole przedstawionej w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 oraz w uchwale w sprawie uchwalenia 26-02-2013 Udostępniony przez: Administrator