Ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Autor
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego 04 luty 2020 Udostępniony przez: -
PGW Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 14 styczeń 2020 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. 24 wrzesień 2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Uchwała nr 11/2019 Rady Nadzorczej Spółki "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu z dnia 03 lipca 2019 r. 03 lipiec 2019 Udostępniony przez: Waldemar Hreczany
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.06.2019 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego 02 lipiec 2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Obwieszczenie Rady Nadzorczej " Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu ul.Kossak Szczuckiej 7 z dnia 26.06.2019r., w przedmiocie ogłoszenia wyników konkursu na stanowisko 27 czerwiec 2019 Udostępniony przez: Waldemar Hreczany
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego 27 maj 2019 Udostępniony przez: Waldemar Hreczany
Informacja o wywieszeniu obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku 21 maj 2019 Udostępniony przez: Adrianna Laurowska-Marć
Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Legnickie Pole 16 maj 2019 Udostępniony przez: Justyna Lasek
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydanej na podstawie Prawo wodne 07 maj 2019 Udostępniony przez: Adrianna Laurowska-Marć