Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Prognoza oddziaływania na środowisko pdf 2.84 MB Super User
Tekst studium - uwarunkowania I pdf 7.57 MB Super User
Tekst studium - kierunki II pdf 2.91 MB Super User
Tekst studium - uwarunkowania III pdf 3.07 MB Super User
P_1 Prognoza oddziaływania na środowisko jpg 13.10 MB Super User
U_1 Inwentaryzacja urbanistyczna jpg 13.94 MB Super User
U_2 Środowisko przyrodniczo-kulturowe jpg 14.26 MB Super User
U_3 Stan władania gruntami jpg 17.06 MB Super User
K_1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna pdf 70.70 MB Super User
K_2 Środowisko przyrodniczo-kulturowe pdf 66.03 MB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 12, styczeń 2018 17:34 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 17:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 17:53 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 17:54 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 17:55 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 17:56 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 17:58 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 18:00 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 18:02 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 18:54 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 18:55 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 18:57 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 18:59 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 19:02 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 19:54 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 19:55 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 19:55 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 20:10 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 20:15 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12, styczeń 2018 20:29 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 20:31 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, styczeń 2018 20:32 Super User