Gmina Legnickie Pole ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru dla Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Typ projektów A. Nr konkursu: RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19.– projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego domu seniora (Klub Seniora), rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 24, wrzesień 2019 12:58 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24, wrzesień 2019 13:00 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24, wrzesień 2019 13:01 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24, wrzesień 2019 13:02 Marcin Matyja
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18, październik 2019 08:41 Marcin Matyja