Ogłoszenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Autor
Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17.05.2017 r. o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddz. na środ. dla dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 17 maj 2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie o zamówieniu - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Legnickie Pole –Etap II 02 maj 2017 Udostępniony przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 18 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta Gminy z 11.04.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 13 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie z 04.04.2017 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole 04 kwiecień 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 marca 2017 r. 24 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Obwieszczenie Wójta Gminy z 14.03.2017 (przebudowa dróg gminnych i budowa chodnika w Bartoszowie) 15 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Wójta Gminy z 10 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży autobusu 13 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Wójta Gminy z 03.03.2017 w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na rozwój sportu 06 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2017 03 marzec 2017 Udostępniony przez: Administrator