Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.117.2018 z 31.12.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.116.2018 z 31.12.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji sald aktywów i pasywów Urzędu Gminy Legnickie Pole 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.115.2018 z 11.12.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.114.2018 z 10.12.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.113.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.112.2018 z dnia 30.11.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.111.2018 z 28.11.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacynej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.110.2018 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Gminy Legnickie Pole oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.109.2018 z 21.11.2018 w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Legnickie Pole 30-01-2019 Udostępniony przez: u
zarzadzenie nr 0050.108.2018 z 20.11.2018 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy