Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.107.2018 z 19.11.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarzadzenie nr 0050.105.2018 z 15.11.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.104.2018 z 15.11.2018 w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.103.2018 z 13.11.2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 30-01-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.102.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.101.2018 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Legnickie Pole 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.100.2018 w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Legnickie Pole 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.99.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.98.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy gminy Legnickie Pole 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.97.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy