Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.96.2018 w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej nieczynnym schronem, położonej w granicach działki nr 65/3 o powierzchni 0,0787ha 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.95.2018 w sprawie nabycia nieruchomości 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.94.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarzadzenie nr 0050.93.2018 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu 26-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.92.2018 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konsrwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.91.2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Legnickie Pole na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.90.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Legnickie Pole w związku z wyborami samorządowymi 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.89.2018 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Raczkowa 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.88.2018 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole w obrębach Koskowice i Raczkowa – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.87.2018 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole w obrębach Koskowice i Raczkowa 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy