Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.86.2018 w sprawie zbycia nieruchomości 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.85.2018 w sprawie nabycia nieruchomości 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.84.2018 w sprawie nabycia nieruchomości 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.83.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.82.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole dla lokalizacji kompleksu sportowego w Legnickim Polu 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.81.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 08-11-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.80.2018 z 03 września 2018 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole za wysokie wyniku w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie w roku szkolnym 2017/2018 11-10-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.79.2018 z 31 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 11-10-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.78.2018 z 30 sierpnia 2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 11-10-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.77.2018 z 10 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 11-10-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy