Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.56.2018 z 25 maja 2018 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.55.2018 z 25 maja 2018 w sprawie powołania inspektora Ochrony Danych 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.54.2018 z 24 maja 2018 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Bartoszów 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.52.2018 z 23 maja 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.52.2018 z 23 maja 2018r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.51.2018 z 17 maja 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku p 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.50.2018 z 17 maja 2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na 2018 rok 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.49.2018 z 11 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarzadzenie nr 0050.48.2018 z 09 maja 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.47.2018 z 07 maja 2018 w sprawie powołania składu komisji oceniającej oraz regulaminu prac komisji oceniającej powołanej do przeprowadzenia oceny wniosków dotyczących dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowla 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy