Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.46.2018 z 30 kwietnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 08-06-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.45.2018 z 25 kwietnia 2018 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Programu Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego 24-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.44.2018 z 19 kwietnia 2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 24-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.43.2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 18-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.42.2018 z 11 kwietnia 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 18-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.41.2018 z 11 kwietnia 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 18-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.40.2018 z 09.04.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publiczne 18-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.39.2018 w sprawie ustalania podstawy obliczania czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością gminy Legnickie Pole 18-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.38.2018 z 3 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą 18-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.36.2018 z 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy