Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.36.2018 z 30 marca 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.35.2018 z 30 marca 2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.34.2018 z 28 marca 2018 w sprawie upoważnienia pani Krystyny Pliniewicz kierownika referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji do załatwiania spraw 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.32.2018 z 13 marca 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku pu 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.32.2018 z 7 marca 2018 w sprawie powołania komisji socjalnej 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarzadzenie nr 0050.31.2018 z 7 marca 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.30.2018 z 7 marca 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.29.2018 z 28 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.28.2018 z 28 lutego 2018 w sprawie wyznaczenia odpowiedzialnych osób za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.27.2018 z 28 lutego 2018 w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w gminie Legnickie Pole 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy