Organizacja

Rok 2018

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.26.2018 z 26 lutego 2018 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Koskowice 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.25.2018 z 23 lutego 2018 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.24.2018 z 22 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Legnickie Pole 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.23.2018 z 15 lutego 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.22.2018 z 14 lutego 2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.21.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzednicze 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.20.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie upoważnienia pana Jerzego Barańskiego kierownika referatu ds. Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego do wykonywania czynności prawnych 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.19.2018 z 7 lutego 2018 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.18.2018 z 6 lutego 2018 w sprawie powierzenia zastępcy Wójta Gminy Legnickie Pole prowadzenia określonych spraw Gminy oraz składania oświadczeń woli 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.17.2018 z 6 lutego 2018 w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Legnickie Pole 16-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy