Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.137.2019 z 25 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 19-12-2019 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.136.2019 z 20 listopada 2019r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Legnickie Pole 19-12-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.135.2019 z 18 listopada 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia pn Przebudowa dróg gminnych nr 107432D w obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Gn 19-12-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.134.2019 z 15 listopada 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 19-12-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.133.2019 z 15 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 19-12-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.132.2019 z 15 listopada 2019r. w sprawie projektu budżetu na 2020 19-12-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.132.2019 z 13 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych do oddania w dzierżawę 19-12-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.131.2019 z 5 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą 19-12-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.130.2019 z 31 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy 19-12-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.129.2019 z 31 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z 04-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy