Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.128.2019 z 28 października 2019 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego oficjalnego gminnego fanpage'a Gminy Legnickie Pole na portalu społecznościowym Facebook 04-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.127.2019 z 28 października 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 04-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.126.2019 z 28 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy 04-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.125.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 04-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 005.124.2019 z 01.10.2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 04-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.123.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy 04-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.122.2019 z 30 września 2019r. w sprawie zasad prowadzenia Rejestrów w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 10-10-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.121.2019 z 26 września 2019r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 10-10-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.120.2019 z 25 września 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Legnickie Pole 10-10-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.119.2019 z 23 września 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego gminy Legnickie Pole 10-10-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy