Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.118.2019 z 23 września 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Legnickie Pole 24-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.117.2019r. z w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 24-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.116.2019 z 20 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy 24-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.115.2019 z 19 września 2019r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 24-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.114.2019 z 16 września 2019r. w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w twórczości artystycznej oraz w sporcie w roku szkolnym 2018/2019 24-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.113.2019 z 16 wrzesnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 24-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.112.2019 z 06 września 2019r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla budynku Urzędu Gminy 24-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.111.2019 z 03 września 2019r. w sprawie powołania stałej komisji ds oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.110.2019 z 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnickim Polu 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.109.2019 z 30 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy