Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.108.2019 z 22.08.2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.108.2019 z 22.08.2019 w sprawie upoważnienia pani Małgorzaty Dębickiej, stanowisko ds edukacji i kultury, Wydział Rozwoju, funduszy Zewnętrznych i Eduakcji do załatwiania określonych spraw 04-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.107.2019 z 22 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 26-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.106.2019 z 13 sierpnia 2019 zmieniające zarządzenie sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 26-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.105.2019 z 12 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 26-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.104.2019 z 12 sierpnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę 26-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.103.2019 z 12 sierpnia 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zabudowę terenu infrastrukturą sportowo - rekreacyjną o charakterze wielopokole 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.102.2019 z 09 sierpnia 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy Legnickie Pole 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.101.2019 z 07 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.100.2019 z 07 sierpnia 2019 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy