Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.89.2019 z 10 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zabudowę terenu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym Otwarte S 19-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.88.2019 z 08 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie 19-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.87.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok dla celów rocznej korekty podatku VAT naliczonego za 2018 rok oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok do 19-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.86.2019 z 09 lipca 2019 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 17-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.85.2019 z 27 czerwca 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy 17-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.84.2019 z 26 czerwca 2019 w sprawie procedury przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji 10-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.83.2019 z 26 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 10-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.82.2019 z 25 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni w jednostkach gminy Legnickie Pole 10-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.81.2019 z 18 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 09-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.80.2019 z 14 czerwca 2019 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 09-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy