Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.70.2019 z 20 maja 2019 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek budżetowych gminy Legnickie Pole 09-07-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.69.2019 z 16 maja 2019r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w działalności Urzędu Gminy Legnickie Pole 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.68.2019 z 16 maja 2019r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami rzeczowego majątku ruchomego urzędu gminy Legnickie Pole 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.67.2019 z 16 maja 2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.66.2019 z 15 maja 2019 w sprawie przedłożenia raportu o stanie gminy Legnickie Pole za 2018 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.66.2019 z 10 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.65.2019 z 10 maja 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnickim Polu 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.64.2019 z 08 maja 2019r. w sprawie powołania składu komisji oceniającej oraz regulaminu prac komisji oceniającej powołanej do przeprowadzenia oceny wniosków dotyczących dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.63.2019 z 07 maja 2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.62.2019 z 30 kwietnia 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy