Organizacja

Rok 2019

Tytuł Opublikowano Autor
zarządzenie nr 0050.61.2019 z 30 kwietnia 2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnickim Polu 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.60. 2019 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.59.2019 z 26 kwietnia 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole - pod usługi publiczne 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.58.2019 z 23 kwietnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.57.2019 z 19 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą 05-06-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.56.2019 z 16 kwietnia w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania honorowego patronatu Wójta Gminy Legnickie Pole 08-05-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.55.2019 z 16 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych do celów służbowych w urzędzie gminy Legnickie Pole 08-05-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.54.2019 z 05 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie 08-05-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.53.2019 z 28 marca 2019 w sprawie wyznaczenia odpowiedzialnych osób za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej 08-05-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.52.2019 z 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy 08-05-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy