Organizacja

Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
zarzadzenie nr 0050.84.2017 z 20 grudnia 2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.83.2017 z 14 grudnia 2017 w sprawie ustalenia wysokości prewspólczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Gminy Legnickie Pole w 2018 roku 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.82.2017 z 14 grudnia 2017 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w gminie Legnickie Pole i jej jednostkach budżetowych 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.81.2017 z 13 grudnia 2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.80.2017 z 07 grudnia 2017 w sprawie nabycia nieruchomości 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.79.2017 z 30 listopada 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.78.2017 z 27 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.77.2017 z 20 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.76.2017 z 20 listopada 2017 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie nr 0050.75.2017 z 17 listopada 2017 w sprawie Przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 08-02-2018 Udostępniony przez: Agata Babiarz