Organizacja

Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 0050.9.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrytacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do publicznej 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.11.2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadoznych przez gminę Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.12.2017 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środkó publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.13.2017 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.14.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.15.2017 w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.16.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.17.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.18.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury wyłonienia dostawców programów informatycznych do bieżącej obsługi Urzedu Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator