Organizacja

Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 0050.19.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz do publiczne 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.20.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.21.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Adriannie Laurowskiej - Marć do wykonywania czynności prawnych 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.22.2017 w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.23.2017 w sprawie upoważnienia pana Stanisława Tomczaka do wykonywania obowiązków z zakresu gospodarki finansowej 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.24.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.25.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2016 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.26.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.27.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.28.2017 z 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator