Organizacja

Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 0050.30.2017 z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.31.2017 z 13 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.32.2017 z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Legnickie Pole do odbioru dowodów osobistych od funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Legnicy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.33.2017 z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.34.2017 z 04 maja 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.35.2017 z 04 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmi 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.36.2017 z 05 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego - Gminy Legnickie Pole do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu S 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.37.2017 z 05 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0038.2017 z 10.05.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje p 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.39.2017 w sprawie powołania składu komisji Oceniającej oraz Regulaminu Prac Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia oceny wniosków dotyczących dotacji na prace konserwa 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator