Organizacja

Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr Or.0050.40.2017 z 17.05.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu prowadzącego - gminy Legnickie Pole do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowi 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.41.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.42.2017 z 17.05.2017 w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 położonego we wsi Raczkowa nr 1 na rzecz Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.43.2017 z 19.05.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.44.2017 z 29.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.45.2017 z 29.05.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Adriannie Laurowskiej - Marć do wykonywania czynności prawnych 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.46.2017 z 30.05.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.47.2017 z 31.05.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.48.2017 z 06.06.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr Or.0050.49.2017 z 12.06.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator