Organizacja

Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 0050.50.2017 z 14.06.2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla budynku Urzędu Gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.51.2017 z 12.06.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Wójta Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.52.2017 z 19.06.2017 w sprawie upoważnienia pani Doroty Anklewicz-Siczek dyrektora Zespołu Szkół w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.53.2017 z 21.06.2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.54.2017 z 30.06.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Legnickim Polu oraz zatwierdzenia jej regulaminu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.55.2017 z 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.55.2017 z 25.07.2017 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.56.2017 z 27.07.2017 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w gminie 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.57.2017 z 31.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.58.2017 z 16.08.2017 w sprawie powołania komisji ds szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych po intensywnych opadach deszczu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator