Organizacja

Rok 2017

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 0050.59.2017 z 21.08.2017 w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.60.2017 z 22.08.2017 w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2017 kredytu długoterminowego 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.61.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Or.0050.62.2017 z 28.08.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.63.2017 z 29.08.2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.64.2017 z 31.08.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.65.2017 z 04.09.2017 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.66.2017 z 13.09.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.67.2017 z 15.09.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 0050.68.2017 z 22.09.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator