Organizacja

Rok 2016

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 8/2016 z 01 lutego 2016 w sprawie zmiany składu osobowego w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 9/2016 z 08 lutego 2016 w sprawie przeprowadzenia rokowań po drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 10/2016 z 09 lutego 2016 w sprawie upoważnienia Pana Kamila Strynkowskiego Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych do wykonywania czynności prawnych 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 11/2016 z 10 lutego 2016 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze śordków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 12/2016 z 16 lutego 2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 13/2016 z 25 lutego 2016 w sprawie upoważnienia pani Jadwigi Furmanika kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 14/2016 z 25 lutego 2016 w sprawie dokonywania wydatków budżetowych z funduszu sołeckiego 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 16/2016 z 02 marca 2016 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 17/2016 z 03 marca 2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator