Organizacja

Rok 2016

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 18/2016 z 11 marca 2016 w sprawie wyniku naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 19/2016 z 11 marca 2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 20/2016 z 15 marca 2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Legnickie Pole regulaminu okresowej oceny pracowników 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 21/2016 z 22 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2015 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 22/2016 z 24 marca 2016 w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 23/2016 z 29 marca 2016 w sprawie upoważnienia pani Agaty Kalinka pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie z 31 marca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 25/2016 z 08 kwietnia 2016 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia pani Ilony Mężyńskiej pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator