Organizacja

Rok 2016

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie z 13.05.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
zarządzenie z dnia 13 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie z dnia 13 maja 2016 w sprawie powołania Składu Komisji Oceniającej oraz Regulaminu Prac Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia oceny wniosków 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 32 z 16.05.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 33 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 34 z 31 maja 2016 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 35 z 31 maja 2016 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 36 z 03 czerwca 2016 w sprawie sprzedaży autobusu marki AUTOSAN 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 37 z 06 czerwca 2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator