Organizacja

Rok 2016

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 38 z 08 czerwca 2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 39 z 13 czerwca 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 40 z 14 czerwca 2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu konczącego służbę przygotowawczą 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 41 z 23 czerwca 2016 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 42 z 24 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia Dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 43 z 30 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 44 z 28 lipca 2016 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 45 z 29 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 46 z 03 sierpnia 2016 w sprawie składu komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 47 z 11 sierpnia 2016 w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 położonego we wsi Raczkowa na rzecz Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator