Organizacja

Rok 2016

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 48 z 16 sierpnia 2016 w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 49 z 16 sierpnia 2016 w sprawie zmiany składu osobowego w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 50 z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 51 z 31 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 52 z 31 sierpnia 2016 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 53 z 31 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 54 z 07 września 2016 w sprawie wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 55 z 23 września 2016 r. w sprawie sprzedaży autobusu marki JELCZ 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 56 z 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 57 z 10 października 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w gminie Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator