Organizacja

Rok 2016

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 58 z 12 października 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 59 z 14 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży autobusu marki JELCZ 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 60/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektonicznej w Legnickim Polu oraz zatwierdzenia jej regulaminu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 62 w sprawie zmian w budżecie gminy 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 63 z 07 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży autobusu marki JELCZ 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 64/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 65/2016 z 10 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 66/2016 z 14 listopada 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 67/2016 z 15 listopada 2016 w sprawie projektu budżetu na rok 2017 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 68/2016 z 15 listopada 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2017-2027 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator