Organizacja

Rok 2016

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 79/2016 w sprawie udzielenia upoważnień dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 80/2016 z 30 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 82/2016 z 30 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Patrzek dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy z 20 stycznia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form dskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Legnickie 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie ustalania podstawy obliczania czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Legnickie Pole 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 4/2016 z 21 stycznia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 5/2016 z 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 6/2016 z 25 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji socjalnej 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie nr 7/2016 z 26 stycznia 2016 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami bu 14-12-2017 Udostępniony przez: Administrator