Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 09.00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy  Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji:

 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania zaproszonych gości.
 2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z  wykonania uchwał Rady.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawach:
 5. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027,
 7. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”,
 8. w sprawie wyboru ławników,
 9. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole,
 10. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu,
 11. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Legnickim Polu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu,
 12. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 13. w sprawie rozpoznania skargi,
 14. w sprawie rozpoznania skargi,
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 


                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   (-) Dariusz Szczerba

 

 Jednocześnie zawiadamiam, że materiały poddawane pod obrady na sesji Rady Gminy zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Legnickie Pole w dniu 18 września 2019 roku.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie pdf 83.45 KB Julia Szojka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20, wrzesień 2019 10:54 Julia Szojka