Rejestry i ewidencje

Ewidencje

Tytuł Opublikowano Autor
Ewidencja zasobów archiwalnych 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Wykaz osób prawnych fizycznych oraz jednostek samorządowych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Ewidencja majątku trwałego 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Ewidencja wykonania budżetu 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Ewidencja zbiorników bezodpływowych 24 kwiecień 2006 Udostępniony przez: Administrator
Ewidencja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 30 marzec 2006 Udostępniony przez: Administrator