Organizacja

Aktualne

Tytuł Wytworzony Autor
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw Rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości w Urzędzie Gminy Legnickie Pole 20-02-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych 23-01-2020 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds promocji gminy i współpracy z mediami w Wydziale Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Edukacji 21-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds wymiaru podatków i opłat w Wydziale Finansów 19-11-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 28-10-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi 20-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds remontów i inwestycji gminnych 09-09-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza ponowny nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 13-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
dyrektor Zespołu Szkół w Legnickim Polu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds kadrowych 12-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 01-08-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy