Pomoc publiczna

Dane publiczne - wykazy, informacje

Tytuł Opublikowano Autor
Wykaz osób prawnych i osób fizycznych, którym w 2018r. udzielono pomocy publicznej (podatek akcyzowy, ulga z tytułu nabycia gruntów) 29-05-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatek w 2018r. w kwocie przewyższającej 500zł 28-05-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2017r. udzielono pomocy publicznej (podatek akcyzowy) 28-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatek w 2017r. w kwocie przewyższającej 500zł 18-05-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. (podatek akcyzowy) 25-05-2017 Udostępniony przez: Administrator
Wykaz podatników, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatek w 2016 r. 19-05-2017 Udostępniony przez: Administrator
Wykaz podatników, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty w 2015 roku 03-08-2016 Udostępniony przez: Administrator
Wykaz podatników, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty w 2014 roku 25-05-2015 Udostępniony przez: Administrator
Wykaz podatników, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty w 2013 roku 13-06-2014 Udostępniony przez: Administrator
Wykaz podatników, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatek w 2011 r. 15-06-2012 Udostępniony przez: Administrator