Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
Zarządzenie nr 19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontari 06-03-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie nr 18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontari 06-03-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacją zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci 28-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji 2 27-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji 1 27-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Legnickie Pole do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku 02-01-2020 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zmiana zarządzenia Wójta Gminy z dnia 20.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 31-12-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zmiana zarządzenia Wójta Gminy z 20.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 31-12-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
zarządzenie Wójta Gminy z 20.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwratego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20-12-2019 Udostępniony przez: Agata Babiarz
zarządzenie Wójta Gminy z 20.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20-12-2019 Udostępniony przez: Agata Babiarz