Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o przyznaniu dotacji 31-07-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 15-07-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Informacja o przyznaniu dotacji 24-04-2019 Udostępniony przez: Marcin Matyja
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a 02-04-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Informacjao wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. na terenie miny Legnickie Pole 07-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r na terenie gminy Legnickie Pole 07-03-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy Legnickie Pole
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r na terenie gminy Legnickie Pole 07-03-2019 Udostępniony przez: Gmina Legnickie Pole
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Legnickie Pole do udziału w pracach Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku 12-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
zarządzenie nr 0050.29.2019 Wójta Gminy z 11.02.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla orgnaizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 11-02-2019 Udostępniony przez: Urząd Gminy
Ogłoszenie z 29.10.2018 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 29-10-2018 Udostępniony przez: Urząd Gminy