Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie Wójta Gminy z 13 maja 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 23-05-2016 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Wójta Gminy z 10.02.2016 r. w sprawie naboru wniosków o dotację celową na rozwój sportu 11-02-2016 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Wójta Gminy z 26.01.2016 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej 26-01-2016 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki otwartego konkursu ofert z 6 listopada 2015 r. - Seniorzy - Kwiaty jesieni 06-11-2015 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 19-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie o konkursie z 13.10.2015 r. na realizację zadania publicznego Seniorzy - Kwiaty Jesieni 14-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 07-10-2015 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki otwartego konkursu ofert z 31.08.2015 02-09-2015 Udostępniony przez: Administrator
Konkurs ofert z 03.08.2015 na realizację zadania Święto pieczonego ziemniaka w Nowej Wsi Legnickiej 04-08-2015 Udostępniony przez: Administrator
Zarządzenie Wójta Gminy z 29.07.2015 r. w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole 29-07-2015 Udostępniony przez: Administrator