Pomoc publiczna

Organizacje pozarządowe

Tytuł Opublikowano Autor
Ogłoszenie - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert 30-06-2015 Udostępniony przez: Administrator
Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert 23-06-2015 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki otwartego konkursu ofert 15-05-2015 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z 04.05.2015 04-05-2015 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego 24-04-2015 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej 24-04-2015 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie z 21.04.2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 21-04-2015 Udostępniony przez: Administrator
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok 30-03-2015 Udostępniony przez: Administrator
Ogłoszenie z 16.02.2015 w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na rozwój sportu 16-02-2015 Udostępniony przez: Administrator
Wyniki konsultacji 05.11.2014 r. 05-11-2014 Udostępniony przez: Administrator